Tag: iSPEKS

8
Apr

Borang 1SPEKS – Akaun Belum Terima

8
Apr

Taklimat Pentadbiran Pengguna (Johor)

8
Apr

Terimaan Hasil iSPEKS

26
Jan

Borang ID iSPEKS 2021

3
Jan

Perlaksanaan Dashboard Baharu Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Khidmat Perunding Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah membuat penambahbaikan  Dashboard baharu dan kawalan keselamatan akses pengguna iSPEKS yang akan dilaksanakan pada 6 Januari 2021. Terdapat blackout period…

3
Jan

Bengkel Awareness Perlaksanaan Dashboard Baharu iSPEKS Johor

1
Jul

NOTA KURSUS PEMANTAPAN COA 2 – 4 JULAI 2019

15
Mei

Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS

15
Mei

Kursus Pemantapan Carta Akuan Akruan (CAA) 2

15
Mei

Kursus Pemantapan Carta Akuan Akruan (CAA)