Penafian

Terima kasih kerana melayari Laman Web Rasmi Perbendaharaan Negeri Johor.Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sekiranya anda tidak bersetuju, diharap anda tidak melayari Laman Web ini.

Umum

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi laman web ini. Penggunaan dan /akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari masa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan, atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Hak Cipta Terpelihara

Laman Web ini adalah laman Laman Web Rasmi Perbendaharaan Negeri Johor. Hak Cipta Laman Web Rasmi Perbendaharaan Negeri Johor dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kerajaan Negeri Johor kecuali dinyatakan sebaliknya.