Tajuk
Taklimat Pentadbiran Pengguna (Johor)
1 51 downloads
iSPEKS, perikanan 8 April, 2021
Terimaan Hasil iSPEKS
1 58 downloads
iSPEKS, perikanan 8 April, 2021
Borang ID iSPEKS 2021
1 348 downloads
iSPEKS 26 Januari, 2021
Bengkel Awareness Perlaksanaan Dashboard Baharu iSPEKS Johor
1 154 downloads
iSPEKS 3 Januari, 2021
Manual Pengguna Status Bayaran Pembekal, Pelanggan, Lain-lain dan Slip Gaji Kakitangan Kerajaan Di Portal iSPEKS
1 145 downloads
iSPEKS, manual pengguna 20 Oktober, 2021
Borang Permohonan ID iSPEKS 2019 v2
1 827 downloads
iSPEKS 11 Mei, 2020
Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS
1 200 downloads
iSPEKS 15 Mei, 2019
Makluman Perubahan Peranan Jabatan Dalam Sistem iSPEKS Bagi Modul Pinjaman (SL)
1 117 downloads
iSPEKS 8 Mei, 2019
Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS
1 222 downloads
iSPEKS 15 Mei, 2019
Carta Aliran Modul Pinjaman Kakitangan 2018
1 146 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Carta Aliran Bajet 2018
1 104 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 272 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Carta Aliran Pinjaman iSPEKS
1 96 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Carta Aliran Bajet iSPEKS
1 111 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 190 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Perolehan Kerajaan dan SST
1 167 downloads
iSPEKS 16 Oktober, 2018
Proses Pengaktifan ID Pengguna Portal iSPEKS
1 450 downloads
iSPEKS 1 Oktober, 2018
Proses Pemulihan Kata Laluan Portal iSPEKS
1 235 downloads
iSPEKS 1 Oktober, 2018
Makluman Pelaksanaan Penyata Pemungut Integrasi iSPEKS Dan SHTJv2.0
1 112 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Arahan Operasi Modul AR Sistem iSPEKS :Tambahan Medan Di Penyata Pemungut Manual
1 100 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Surat Penyesuaian Akaun Vot, Hasil Dan Amanah Bagi Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Di 11 Kerajaan Negeri
1 214 downloads
iSPEKS 7 Mac, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Perolehan
1 320 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Pengurusan Tunai
1 266 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Terima
1 246 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Bayar
1 265 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul PROC
1 196 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AR
1 186 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AP
1 171 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AC
1 131 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul COM
1 121 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul CM
1 129 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AIM
1 164 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Pengenalan 1SPEKS
1 233 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Pengenalan kod COA 1SPEKS
1 172 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
MAPPING KOD COA v2.2 A&B
1 187 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Senarai Kod Dokumen 1SPEKS
1 211 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AR
1 175 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AP
1 148 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AC
1 123 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul BA
1 153 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul CM
1 121 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul COM
1 110 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul PROC
1 136 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul SL
1 126 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul PY
1 154 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Pesanan Tempatan Perolehan v1.1
1 158 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Kakitangan Pendahuluan Tuntutan v1.1
1 118 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Gaji v1.1
1 147 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Gaji Bayaran Portal v1.0
1 114 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bayaran Pengurusan Tunai v1.1
1 116 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bayaran Akaun Belum Bayar v1.1
1 123 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bajet v1.1
1 133 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017