BENGKEL MODUL AKAUN BELUM TERIMA (AR) DI SISTEM ISPEKS PERIKANAN 8 APRIL 2021

Tajuk
Borang 1SPEKS – Akaun Belum Terima
62 downloads
Lain-lain Borang, perikanan 8 April, 2021
Taklimat Pentadbiran Pengguna (Johor)
40 downloads
iSPEKS, perikanan 8 April, 2021
Terimaan Hasil iSPEKS
41 downloads
iSPEKS, perikanan 8 April, 2021

TTT PERALIHAN PENYATA KEWANGAN (PPK) & PERALIHAN AKRUAN (PA) 2020

Tajuk
TTT Peralihan Akruan V1.0
53 downloads
TTT 4 November, 2020
TTT Penyata Kewangan Akruan V1.0
51 downloads
TTT 4 November, 2020
Lampiran A – Borang Pengesahan Kehadiran TTT PPK & PA
20 downloads
TTT 4 November, 2020

Bengkel Pengurusan Bayaran Tuntutan Banci 2020, 5 Oktober 2020

Tajuk
Lampiran Bayaran Banci
59 downloads
banci 7 Oktober, 2020
FORMAT TNT PSH BANCI 2020
34 downloads
banci 5 Oktober, 2020
DOKUMEN 33a dan 33b – REKOD KEMAJUAN KERJA HARIAN PEMBANCI & PENYELIA
301 downloads
banci 5 Oktober, 2020
Arahan Operasi Banci
36 downloads
banci 5 Oktober, 2020

Taklimat e-Perbendaharaan, Crystall Ballroom Holiday Villa 20 September 2020

Tajuk
Taklimat ePerbendaharaan
77 downloads
taklimat epnj 20 September, 2020

Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan Tahun 2020

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
207 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
70 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Taklimat Penyediaan Belanjawan Mengurus Jabatan Tahun 2021

Tajuk
Nota Panduan Template Emolumen 11000,12000 & 13000 Bagi Belanjawan Mengurus 2021
165 downloads
Belanjawan 2021 28 Jun, 2020
Template Anggaran Emolumen 11000, 12000 & 13000 Bagi Belanjawan Mengurus Jabatan tahun 2021
230 downloads
Belanjawan 2021 28 Jun, 2020

Majlis Penyerahan Surat Pelantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Taklimat Mengenai Isu-isu Berkatian Pengurusan Kewangan Jabatan Dan Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1/2020

Tajuk
PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR
241 downloads
taklimat-pekeliling-2020 20 Januari, 2020
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2020
1198 downloads
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Tahun 2020, taklimat-pekeliling-2020 20 Januari, 2020

Kursus Pemantapan Chart Of Account (COA) Di Sistem iSPEKS

Tajuk
NOTA KURSUS PEMANTAPAN COA 2 – 4 JULAI 2019
96 downloads
Kursus COA 2019 1 Julai, 2019
Kursus Pemantapan Carta Akuan Akruan (CAA) 2
79 downloads
Kursus COA 2019 15 Mei, 2019
Kursus Pemantapan Carta Akuan Akruan (CAA)
72 downloads
Kursus COA 2019 15 Mei, 2019

Taklimat Dan Bengkel Penyediaan Belanjawan 2020 Anjuran Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor, 29 April 2019 (Isnin) Hotel Holmes, Gelang Patah Johor

Tajuk
Taklimat Pekeliling Belanjawan 2020
198 downloads
bengkel belanjawan 2020 28 April, 2019
Bengkel Penyediaan Belanjawan Mengurus 2020
176 downloads
bengkel belanjawan 2020 28 April, 2019

Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi Pada 16 April 2019 Bertempat Di Hotel Grand Paragon, Johor Bahru

Tajuk
Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi
181 downloads
kursus protokol 2019 16 April, 2019

Majlis Penyerahan Surat Perlantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2019 Dan Taklimat Mengenai Isu-isu Berkaitan Pengurusan Kewangan Jabatan

Tajuk
Taklimat Ringkas YB Dato PKN Bengkel Bajet update 14.1
144 downloads
Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019
Slide Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
143 downloads
Taklimat pekeliling 2019 15 Januari, 2019
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
1073 downloads
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Tahun 2019, Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019

Majlis Penyerahan Surat Perlantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2019 Dan Taklimat Mengenai Isu-isu Berkaitan Pengurusan Kewangan Jabatan

Tajuk
Taklimat Ringkas YB Dato PKN Bengkel Bajet update 14.1
144 downloads
Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019
Slide Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
143 downloads
Taklimat pekeliling 2019 15 Januari, 2019
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
1073 downloads
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Tahun 2019, Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019