PEROLEHAN

Tajuk
Arahan Menyediakan Perancangan Perolehan Tahunan 2022
1 34 downloads
Perolehan 23 Disember, 2021
Pemakluman Penggunaan Sistem ePNJ Berkaitan Modul Perolehan
1 103 downloads
ePNJ, Perolehan 3 Jun, 2021
Perlaksanaan Urusan Perolehan Kerajaan Semasa PKP
1 120 downloads
Perolehan 10 Jun, 2021
PK 2.2 Dengan Pindaan PBM – Timbalguna Kerajaan Negeri Johor
1 125 downloads
Perolehan 10 Mac, 2021
Senarai Syarikat Pemfaktor Terkini Yang Diluluskan Kementerian Kewangan
1 864 downloads
perolehan 2019 30 September, 2019
Kadar Jualan Satu (1) Set Dokumen Sebut Harga
1 388 downloads
perolehan 2019 14 April, 2019