PEROLEHAN

Tajuk
Pemakluman Penggunaan Sistem ePNJ Berkaitan Modul Perolehan
50 downloads
ePNJ, Perolehan 3 Jun, 2021
Perlaksanaan Urusan Perolehan Kerajaan Semasa PKP
68 downloads
Perolehan 10 Jun, 2021
PK 2.2 Dengan Pindaan PBM – Timbalguna Kerajaan Negeri Johor
86 downloads
Perolehan 10 Mac, 2021
Senarai Syarikat Pemfaktor Terkini Yang Diluluskan Kementerian Kewangan
744 downloads
perolehan 2019 30 September, 2019
Kadar Jualan Satu (1) Set Dokumen Sebut Harga
347 downloads
perolehan 2019 14 April, 2019