PEROLEHAN

Tajuk
Pemakluman Penggunaan Sistem ePNJ Berkaitan Modul Perolehan
1 78 downloads
ePNJ, Perolehan 3 Jun, 2021
Perlaksanaan Urusan Perolehan Kerajaan Semasa PKP
1 110 downloads
Perolehan 10 Jun, 2021
PK 2.2 Dengan Pindaan PBM – Timbalguna Kerajaan Negeri Johor
1 110 downloads
Perolehan 10 Mac, 2021
Senarai Syarikat Pemfaktor Terkini Yang Diluluskan Kementerian Kewangan
1 820 downloads
perolehan 2019 30 September, 2019
Kadar Jualan Satu (1) Set Dokumen Sebut Harga
1 363 downloads
perolehan 2019 14 April, 2019