Tag: Makluman Terkini

15
Apr

Perlanjutan Penangguhan Operasi Perkhidmatan Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor

15
Apr

Perlaksanaan Kadar Baharu Elaun Perjalanan Kenderaan Di Bawah pekeliling Perbendaharaan WP1.4

15
Apr

Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Bank Dan Agensi 1 April 2020 Hingga 30 September 2020 (Moratorium)

13
Okt

Surat edaran perbincangan baki rekod dan Laporan Buku Akaun Amanah

15
Mei

Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil.4 Tahun 2019 Kuasa Untuk Menandatangai Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Johor

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini diedarkanĀ Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil.4 Tahun 2019 dibawah tajukĀ  Kuasa Untuk Menandatangai Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Johor seprtimana…

21
Okt

Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS

14
Dis

Kursus Inden Kerja Dan Pengurusan Kontrak Sistem 1SPEKS

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Modul Pengurusan Kontrak (COM) di sistem 1SPEKS akan dilaksanakan pada tahun 2018. Modul tersebut digunakan bagi proses penyelenggaraan maklumat kontrak d…

12
Nov

Jemputan Taklimat Penutupan Akaun Akhir Tahun

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak Perbendaharaan Negeri Johor akan mengadakan 1 sesi taklimat berkaitan penutupan akaun akhir tahun dan penye…

11
Nov

Jemputan Bengkel Kemasukan Anggaran Terperinci (Perjawatan) Tahun 2018 Di Modul Bajet 1SPEKS

Jemputan Bengkel Kemasukan Anggaran Terperinci (Perjawatan) Tahun 2018 Di Modul Bajet 1SPEKS

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan, baha…

25
Okt

Taklimat Berkaitan Penambahbaikan Baharu Peraturan Perolehan Kerajaan 1 Pekeliling Perbendaharaan

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia akan mengadakan taklimat sebagaimana ketetapan berikut:-

Tarikh: 30 Oktober 2017 (Isnin)
Masa: 8.00 pagi – 1 petang
Tempat: Pusat Islam Iskandar Negeri Johor, Jalan Ma…