PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan

Komitmen kami ialah:

 • Menyediakan Buku Bajet Negeri yang tepat dan Jumlah naskah yang mencukupi 14 hari sebelum tarikh persidangan Dewan Undangan Negeri.
 • Mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri kepada Ketua- ketua Audit Negeri sebelum 31 Mei.
 • Memproses Permohonan-Permohonan Seperti berikut:
 • Pendahuluan Diri – 5 Hari Bekerja
 • Pengecualian Duti Hiburan – 6 Hari Bekerja
 • Pelupusan/Hapuskira – 30 Hari Bekerja
 • Pinjaman Perumahan – 6 Minggu
 • Memproses dan mengeluarkan:
 • Resit Terimaan Perbendaharaan – 14 Hari Bekerja
 • Resit Terimaan Bayaran – Serta Merta
 • Tawaran tender diputuskan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh diterima.

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Piagam pelanggan 2017