BORANG PERMOHONAN

Syarat-syarat Pinjaman Perumahan

Syarat-syarat Pinjaman Perumahan

  1. Berjawatan tetap di bawah lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Johor;
  2. Borang permohonan dikemukakan 1 tahun sebelum bersara / tamat perkhidmatan;
  3. Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun dan telah disahkan dalam jawatan;
  4. Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib;
  5. Bayaran balik bulanan tidak melebihi 40% daripada gaji hakiki / pokok;
  6. Pencarum KWSP – tempoh lama pinjaman tidak boleh melebihi tarikh persaraan peminjam;
  7. Pinjaman hanya dibenarkan jika harta itu mempunyai Hakmilik Individu atau Hakmilik Strata atau Hakmilik Blok (Induk) bagi pinjaman untuk membeli petak rumah kediaman. Pembelian Unit / Petak hendaklah terus daripada pemaju;
  8. Pinjaman bagi tujuan Pembelian Unit / Petak rumah kediaman yang tidak memiliki Hakmilik Strata tidak dibenarkan (pembelian rumah ‘second-hand’);
  9. Pinjaman bagi tujuan membeli tanah (tapak kediaman) mestilah dikemukakan bersama dengan Pelan Bangunan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan;
  10. Pinjaman bagi tujuan membeli tanah (tapak pertanian) tidak dibenarkan sama sekali.

Muat Turun

Borang SPPPI -1999 - Borang Permohonan

Icon
Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan (SPPPI)

Borang 1-1999 – Permohonan Laporan Penilaian

Icon
Borang 1-1999 - Permohonan Laporan Penilaian

BORANG 2-1999 – Surat Setuju Penyelesaian Melalui Ganjaran

Icon
BORANG 2-1999 - Surat Setuju Penyelesaian Melalui Ganjaran

Borang 3A-1999 – Akujanji Pemegang Pertaruhan (Assignment Case1)

Icon
Borang 3A-1999 - Akujanji Pemegang Pertaruhan (Assignment Case1)

Borang 3A-1999 – Perakuan firma guaman

Icon
Borang 3A-1999 - Perakuan firma guaman

Borang 3B-1999 – Akujanji Pemegang Pertaruhan (Assignment Case1)

Icon
Borang 3B-1999 - Akujanji Pemegang Pertaruhan (Assignment Case1)

Borang 3B-1999 – Perakuan firma guaman

Icon
Borang 3B-1999 - Perakuan firma guaman

Borang 4-1999 – Akujanji Pemohon Menanggung Rugi (Idemnity)

Icon
Borang 4-1999 - Akujanji Pemohon Menanggung Rugi (Idemnity)

Borang 5-1999 – Penolakan Tuntutan Kepentingan (Disclaimer Of Interest)

Icon
Borang 5-1999 - Penolakan Tuntutan Kepentingan (Disclaimer Of Interest)

Borang 6-1999 – Akujanji Pemaju/Tuan Tanah Dan Pemegang Pertaruhan

Icon
Borang 6-1999 - Akujanji Pemaju/Tuan Tanah Dan Pemegang Pertaruhan

Borang 7-1999 – Akujanji Pemaju Tuan Tanah Dan pemegang Pertaruhan

Icon
BORANG 7-1999 - Akujanji Pemaju Tuan Tanah Dan pemegang Pertaruhan

Borang 11-1999 – Persetujuan untuk Menggadaikan Bahagian Yang Tidak Dipecahkan

Icon
Borang 11-1999 - Persetujuan untuk Menggadaikan Bahagian Yang Tidak Dipecahkan

BORANG 12-1999 – Senarai Kerja Tambahan

Icon
BORANG 12-1999 - Senarai Kerja Tambahan

Borang 14-1999 – Akujanji Pemohon Menanggung Rugi

Icon
BORANG 14-1999 - Akujanji Pemohon Menanggung Rugi

Borang 15-1999 – Pengesahan Keupayaan Menjelaskan Wang

Icon
Borang 15-1999 - Pengesahan Keupayaan Menjelaskan Wang