Perlaksanaan Urusan Perolehan Kerajaan Semasa Tempoh Sekatan Pergerakan Penuh - Total Lockdown (TLD) Fasa 1 Bermula 1 Jun Sehingga 14 Jun 2021