ACQUISITION

Tajuk
Arahan Menyediakan Perancangan Perolehan Tahunan 2022
1 37 downloads
Perolehan 23 December, 2021
Pemakluman Penggunaan Sistem ePNJ Berkaitan Modul Perolehan
1 105 downloads
ePNJ, Perolehan 3 June, 2021
Perlaksanaan Urusan Perolehan Kerajaan Semasa PKP
1 122 downloads
Perolehan 10 June, 2021
PK 2.2 Dengan Pindaan PBM – Timbalguna Kerajaan Negeri Johor
1 126 downloads
Perolehan 10 March, 2021