Minggu Perbendaharaan Negeri Johor

17 – 21 Januari 2021

OBJEKTIF

Lihat objektif utama Minggu Perbendahaan Negeri Johor

PROGRAM

Senarai program sepanjang 5 hari Minggu Perbendaharaan Negeri Johor

CELIK KEWANGAN

Animasi grafik kewangan yang memaparkan proses kerja utama

SIJIL

Pendaftaran Online webinar dan cetak sijil secara maya MPNJ

Objektif

Memberi cetusan idea kreatif dan inovatif yang boleh menigkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Pelaksanaan idea ini akhirnya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta memberi faedah kepada pelanggan.

Pelan inisiatif baharu bagi penambahbaikan kepada sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi baharu dalam pelbagai aspek, merangkumi bidang Pengurusan Strategik, Budaya Kerja, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Perhubungan Pelanggan dan Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).

Mencipta jalinan rangkaian yang menggalakkan kerjasama dan kolaborasi merentasi pelbagai sektor termasuk agensi awam dan pihak swasta bagi mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan seterusnya memberi impak positif yang boleh meningkatkan kemahiran merancang dan mencapai matlamat jangka panjang yang lebih berkesan.

Video Pekeliling

Infografik Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2021

Video Montaj

Montaj gimik Minggu Perbendaharaan Negeri Johor Tahun 2021

MEMBERI PENDEDAHAN;KEMAHIRAN;ILMU;INOVATIF;IDEA

Hari Pertama

17 Januari 2021 (Ahad)

 1. Pelancaran Minggu Perbendaharaan Negeri Johor Dan Taklimat Pengurusan Kewangan Secara Maya

Hari Kedua

18 Januari 2021 (Isnin) bermula jam 9.30 pagi

 1. Webinar Transformasi GLC Negeri Johor
 • Seksyen 17 (a) Akta SPRM 2009, Kesalahan Rasuah oleh Organisasi Komersil
 • Sejarah Penubuhan dan Peranan GLC kepada Pembangunan
 • Negara Dialog: Peranan GLC dalam Pembangunan Negeri Johor

Hari Ketiga

19 Januari 2021 (Selasa) bermula jam 9.30 pagi

 1. Webinar Inovasi Kewangan
 • Inovasi Digital Perbankan

Hari Ketiga (sambungan)

19 Januari 2021 (Selasa) bermula jam 2.00 petang

 1. Webinar ‘Refreshment’ Perakaunan Aset Akruan

Hari Keempat

20 Januari 2021 (Rabu) bermula jam 9.30 pagi

 1. Webinar Strategik Hasil
 • Pengurusan Kaedah Duti Hiburan
 • Pengurusan Air: Peranan Enakmen Air Dalam Peningkatan Hasil
 • Pengurusan Hartanah
 • Pengurusan Tanah

Hari Kelima

21 Januari 2021 (Khamis) bermula jam 9.30 pagi

 1. Webinar Kewangan Dan Perundangan
 • Akta Prosedur Kewangan, 1957 (Akta 1)
 • Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 (Akta 406)
 • Akta Kontrak 1949 (Akta 120)
 • Akta Audit 1957

Program Penuh Minggu PNJ

Siri Celik Kewangan

Belanjawan

Definisi Belanjawan: “Satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan sumber ekonomi bagi memenuhi keperluan negara dan rakyat”

Perolehan

Apa itu Perolehan Darurat ? “Darurat boleh ditakrifkan sebagai kejadian yang bersifat kecemasan dan/atau luar biasa yang memerlukan tindakan serta merta..”

Akruan Aset

Aset : “sumber yang dikawal oleh entiti, hasil daripada peristiwa lampau dan memberi manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka mengalir ke dalam entiti”

Hasil

Kumpulan Wang Disatukan : “merupakan hasil dang wang yang diperolehi oleh sesebuah Negeri yang tertakluk kepada peruntukan perlembagaan dan undang-undang. Ianya perlu di bayar menjadi satu kumpulan wang yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Disatukan bagi sesebuah Negeri tersebut”

Akta Kontrak

Apa itu Kontrak? “Persetujuan antara 2 atau lebih pihak untuk melakukan sesuatu bagi mendapatkan sesuatu sebagai balasan”

SEKILAS PANDANG

PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR BILANGAN 1 TAHUN 2021