KERAJAAN

CAPAIAN KERAJAAN NEGERI

SISTEM 1SPEKS (INTRANET)

Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri

SISTEM HRMIS 2.0

Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

JOHOR E-PAYMENT PORTAL

Sistem Pembayaran Perkhidmatan Secara Online

E-RUMAH

Sistem Permohonan Rumah Mampu Milik Johor

E-JAWAB

Sistem Penghantaran Aduan Awam Terhadap Perkhidmatan Kerajaan

SISTEM E-NCR

Sistem Permohonan Nikah, Cerai dan Rujuk Negeri Johor

E-LATIHAN

Sistem Maklumat Pengurusan Latihan Negeri Johor

E-KONTRAK

Sistem Elektronik Pemantauan Kontraktor

E-LESEN

Sistem Elektronik Perlesenan

E-JOMIS

e-Pengurusan Sekolah Agama Kerajaan Johor