Pelawaan Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan Di Perbendaharaan Negeri Johor