Bengkel Chart Of Account (COA) Di KSL Hotel & Resort Johor Bahru

Dimaklumkan bahawa Perbendaharaan Negeri Johor akan mengadakan Bengkel Chart Of Account (COA) secara insentif kepada semua PENYEDIA dan PENYEMAK di Pusat Tanggugjawab dan Jabatan di Peringkat Negeri Johor seramai 400 peserta yang terlibat secara langsung dalam penggunaan sistem 1SPEKS sebagaimana butiran berikut:

Tarikh: 26-28 April 2017
Tempat: KSL Hotel & Resort Johor Bahru
Penceramah: BKP (jabatan Akauntan Negara), KJSB (Vendor) dan KPMG (Konsultan)
Peserta: 400 peserta ( 2 sesi)

Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dijemput untuk menghadiri bengkel tersebut. Jadual Bengkel adalah sebagimana di Lampiran A yang telah diedarkan.