PROSES PINJAMAN PERUMAHAN

Proses Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Proses Peringkat Perbendaharaan

KADAR KELAYAKAN BAHARU PINJAMAN PERUMAHAN NEGERI JOHOR TANPA FAEDAH

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN

JENIS 1 - Membeli dengan sekaligus tanah dan rumah siap di atasnya

Icon

JENIS 1 - Membeli dengan sekaligus tanah dan rumah siap di atasnya

JENIS 2 - Membina rumah di atas tanah pemohon sendiri

Icon

JENIS 2 - Membina rumah di atas tanah pemohon sendiri

JENIS 3 - Membeli dengan sekaligus tanah dan membina rumah di atasnya

Icon

JENIS 3 - Membeli dengan sekaligus tanah dan membina rumah di atasnya

JENIS 4 - Membeli tanah dengan tujuan membina rumah

Icon

JENIS 4 - Membeli tanah dengan tujuan membina rumah

JENIS 5 – Menyelesaikan baki hutang pinjaman perumahan

Icon

JENIS 5 - Menyelesaikan baki hutang pinjaman perumahan

JENIS 6 - Membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan

Icon

JENIS 6 - Membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan

JENIS 7 – Kerja-kerja Ubahsuai

Icon

JENIS 7 - Kerja-kerja Ubahsuai