Tajuk Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2019 – Garis Panduan Dan Tatacara Pembayaran Dibawah Arahan Perbendaharaan (AP) 58(a)
  1 fail      71 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 6 2019 – Penutupan Akaun Dan Penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Tahun 2019
  1 fail      119 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil.4 Tahun 2019 Kuasa Untuk Menandatangai Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Johor
  1 fail      221 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil.2 Tahun 2019 Kuasa Untuk Menandatangai Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Johor
  1 fail      161 muat turun
Muat turun
Arahan Operasi ISPEKS Modul Perolehan Bil.1 2019 – Format Baru Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja
  1 fail      170 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
  1 fail      758 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 3 Tahun 2018 – Penutupan Akaun Dan Penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Johor Tahun 2018
  1 fail      167 muat turun
Muat turun
Pemurnian Tatacara Perolehan Negeri Johor
  1 fail      282 muat turun
Muat turun
Perbelanjaan Berhemah Jabatan – Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri Dan Syarikat Kerajaan Negeri
  1 fail      232 muat turun
Muat turun
Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bilangan 2 Tahun 2018 – Penetapan Kelayakan Dan Kadar Tuntutan Caj Panggilan Alat Komunikasi Mudah Alih Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Johor Diluar Kelayakan Pekeliling Perbendaharaan WP2.2 – Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
  1 fail      331 muat turun
Muat turun
Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bilangan 1 Tahun 2018 – Penetapan Kadar Dan Majlis Jamuan Hari Raya Bagi Badan Berkanun Dan Syarikat Kerajaan Negeri
  1 fail      128 muat turun
Muat turun
Pekeliling Pebendaharaan Negeri Johor Bilangan 1 Tahun 2018 – Anggaran Perbelanjaan Tahun 2018
  1 fail      363 muat turun
Muat turun
Pekeliling Penutupan Akaun bil 3 2017
  1 fail      155 muat turun
Muat turun
Pekeliling Penyerahan Dokumen Kewangan bil 4 2017
  1 fail      108 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil 2 Tahun 2017
  1 fail      200 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 1 2017
  1 fail      149 muat turun
Muat turun
Penutupan Permohonan Pinjaman Perumahan Kerajaan Negeri Johor
  1 fail      206 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 2/2016 Tatacara Permohonan Pindah Peruntukan Mengurus Dan Pembangunan
  1 fail      90 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1/2016 Anggaran Perbenlanjaan Tahun 2016
  1 fail      44 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 – Punca Kuasa, Prinsip dan Dasar Perolehan Kerajaan
  1 fail      506 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 – Dasar Kenaan GST Dalam Perolehan Kerajaan
  1 fail      168 muat turun
Muat turun
Timbalguna Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia dan Pemansuhan Wang Proses
  1 fail      133 muat turun
Muat turun
Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil 1 Tahun 2015
  1 fail      68 muat turun
Muat turun
1 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (1PP) Timbalguna Versi Baru Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
  1 fail      136 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Bil 1 2015
  1 fail      69 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 1 2014
  1 fail      38 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 2 2014
  1 fail      39 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 5 2014
  1 fail      33 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 6 2014
  1 fail      36 muat turun
Muat turun
Pembayaran Balik Ke Akaun Pendahuluan Diri Melalui Cek Dan Tunai
  1 fail      23 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 2 2013
  1 fail      45 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 3 2013
  1 fail      47 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 1 2012
  1 fail      37 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 2 2012
  1 fail      36 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 3 2012
  1 fail      25 muat turun
Muat turun
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor bil 4 2012
  1 fail      47 muat turun
Muat turun
Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2012
  1 fail      25 muat turun
Muat turun