Bengkel Pengurusan Bayaran Tuntutan Banci 2020, 5 Oktober 2020

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Taklimat e-Perbendaharaan, Crystall Ballroom Holiday Villa 20 September 2020

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan Tahun 2020

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Taklimat Penyediaan Belanjawan Mengurus Jabatan Tahun 2021

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Majlis Penyerahan Surat Pelantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Taklimat Mengenai Isu-isu Berkatian Pengurusan Kewangan Jabatan Dan Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1/2020

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Kursus Pemantapan Chart Of Account (COA) Di Sistem iSPEKS

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Taklimat Dan Bengkel Penyediaan Belanjawan 2020 Anjuran Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor, 29 April 2019 (Isnin) Hotel Holmes, Gelang Patah Johor

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi Pada 16 April 2019 Bertempat Di Hotel Grand Paragon, Johor Bahru

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Majlis Penyerahan Surat Perlantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2019 Dan Taklimat Mengenai Isu-isu Berkaitan Pengurusan Kewangan Jabatan

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Majlis Penyerahan Surat Perlantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2019 Dan Taklimat Mengenai Isu-isu Berkaitan Pengurusan Kewangan Jabatan

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 111 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 40 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020