Taklimat e-Perbendaharaan, Crystall Ballroom Holiday Villa 20 September 2020

Tajuk
Taklimat ePerbendaharaan
1 file(s) 10 downloads
taklimat epnj 20 September, 2020

Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan Tahun 2020

Tajuk
Panduan Pengurusan Rekod Sektor Awam
1 file(s) 63 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020
Kursus Pengurusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan
1 file(s) 23 downloads
kursus pengurusan fail 2020 28 Julai, 2020

Taklimat Penyediaan Belanjawan Mengurus Jabatan Tahun 2021

Tajuk
Nota Panduan Template Emolumen 11000,12000 & 13000 Bagi Belanjawan Mengurus 2021
1 file(s) 103 downloads
Belanjawan 2021 28 Jun, 2020
Template Anggaran Emolumen 11000, 12000 & 13000 Bagi Belanjawan Mengurus Jabatan tahun 2021
1 file(s) 187 downloads
Belanjawan 2021 28 Jun, 2020

Majlis Penyerahan Surat Pelantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Taklimat Mengenai Isu-isu Berkatian Pengurusan Kewangan Jabatan Dan Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1/2020

Tajuk
PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN NEGERI JOHOR
1 file(s) 192 downloads
taklimat-pekeliling-2020 20 Januari, 2020
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2020
1 file(s) 870 downloads
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Tahun 2020, taklimat-pekeliling-2020 20 Januari, 2020

Kursus Pemantapan Chart Of Account (COA) Di Sistem iSPEKS

Tajuk
NOTA KURSUS PEMANTAPAN COA 2 – 4 JULAI 2019
1 file(s) 79 downloads
Kursus COA 2019 1 Julai, 2019
Kursus Pemantapan Carta Akuan Akruan (CAA) 2
1 file(s) 62 downloads
Kursus COA 2019 15 Mei, 2019
Kursus Pemantapan Carta Akuan Akruan (CAA)
1 file(s) 54 downloads
Kursus COA 2019 15 Mei, 2019

Taklimat Dan Bengkel Penyediaan Belanjawan 2020 Anjuran Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor, 29 April 2019 (Isnin) Hotel Holmes, Gelang Patah Johor

Tajuk
Taklimat Pekeliling Belanjawan 2020
1 file(s) 178 downloads
bengkel belanjawan 2020 28 April, 2019
Bengkel Penyediaan Belanjawan Mengurus 2020
1 file(s) 157 downloads
bengkel belanjawan 2020 28 April, 2019

Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi Pada 16 April 2019 Bertempat Di Hotel Grand Paragon, Johor Bahru

Tajuk
Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi
1 file(s) 158 downloads
kursus protokol 2019 16 April, 2019

Majlis Penyerahan Surat Perlantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2019 Dan Taklimat Mengenai Isu-isu Berkaitan Pengurusan Kewangan Jabatan

Tajuk
Taklimat Ringkas YB Dato PKN Bengkel Bajet update 14.1
1 file(s) 131 downloads
Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019
Slide Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
1 file(s) 125 downloads
Taklimat pekeliling 2019 15 Januari, 2019
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
1 file(s) 964 downloads
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Tahun 2019, Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019

Majlis Penyerahan Surat Perlantikan Pegawai Pengawal, Surat Penurunan Kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1/2019 Dan Taklimat Mengenai Isu-isu Berkaitan Pengurusan Kewangan Jabatan

Tajuk
Taklimat Ringkas YB Dato PKN Bengkel Bajet update 14.1
1 file(s) 131 downloads
Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019
Slide Taklimat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
1 file(s) 125 downloads
Taklimat pekeliling 2019 15 Januari, 2019
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil. 1 Tahun 2019
1 file(s) 964 downloads
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Tahun 2019, Taklimat pekeliling 2019 14 Januari, 2019