Tajuk Muat turun
Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS
  1 fail      28 muat turun
Muat turun
Makluman Perubahan Peranan Jabatan Dalam Sistem iSPEKS Bagi Modul Pinjaman (SL)
  1 fail      20 muat turun
Muat turun
Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS
  1 fail      77 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul Pinjaman Kakitangan 2018
  1 fail      46 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Bajet 2018
  1 fail      16 muat turun
Muat turun
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
  1 fail      55 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Pinjaman iSPEKS
  1 fail      22 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Bajet iSPEKS
  1 fail      17 muat turun
Muat turun
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
  1 fail      38 muat turun
Muat turun
Perolehan Kerajaan dan SST
  1 fail      55 muat turun
Muat turun
Proses Pengaktifan ID Pengguna Portal iSPEKS
  1 fail      285 muat turun
Muat turun
Proses Pemulihan Kata Laluan Portal iSPEKS
  1 fail      157 muat turun
Muat turun
Makluman Pelaksanaan Penyata Pemungut Integrasi iSPEKS Dan SHTJv2.0
  1 fail      35 muat turun
Muat turun
Arahan Operasi Modul AR Sistem iSPEKS :Tambahan Medan Di Penyata Pemungut Manual
  1 fail      30 muat turun
Muat turun
Borang Permohonan ID iSPEKS
  1 fail      391 muat turun
Muat turun
Surat Penyesuaian Akaun Vot, Hasil Dan Amanah Bagi Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Di 11 Kerajaan Negeri
  1 fail      104 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Perolehan
  1 fail      204 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Pengurusan Tunai
  1 fail      159 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Terima
  1 fail      157 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Bayar
  1 fail      164 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul PROC
  1 fail      98 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AR
  1 fail      84 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AP
  1 fail      74 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AC
  1 fail      47 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul COM
  1 fail      47 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul CM
  1 fail      47 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AIM
  1 fail      62 muat turun
Muat turun
Pengenalan 1SPEKS
  1 fail      118 muat turun
Muat turun
Pengenalan kod COA 1SPEKS
  1 fail      76 muat turun
Muat turun
MAPPING KOD COA v2.2 A&B
  1 fail      82 muat turun
Muat turun
Senarai Kod Dokumen 1SPEKS
  1 fail      86 muat turun
Muat turun
User manual Modul AR
  1 fail      50 muat turun
Muat turun
User manual Modul AP
  1 fail      29 muat turun
Muat turun
User manual Modul AC
  1 fail      17 muat turun
Muat turun
User manual Modul BA
  1 fail      25 muat turun
Muat turun
User manual Modul CM
  1 fail      17 muat turun
Muat turun
User manual Modul COM
  1 fail      8 muat turun
Muat turun
User manual Modul PROC
  1 fail      18 muat turun
Muat turun
User manual Modul SL
  1 fail      9 muat turun
Muat turun
User manual Modul PY
  1 fail      29 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Pesanan Tempatan Perolehan v1.1
  1 fail      35 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Kakitangan Pendahuluan Tuntutan v1.1
  1 fail      13 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Gaji v1.1
  1 fail      29 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Gaji Bayaran Portal v1.0
  1 fail      16 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Bayaran Pengurusan Tunai v1.1
  1 fail      9 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Bayaran Akaun Belum Bayar v1.1
  1 fail      15 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Bajet v1.1
  1 fail      18 muat turun
Muat turun