Tajuk Muat turun
Borang Permohonan ID iSPEKS 2019
  1 fail      263 muat turun
Muat turun
Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS
  1 fail      110 muat turun
Muat turun
Makluman Perubahan Peranan Jabatan Dalam Sistem iSPEKS Bagi Modul Pinjaman (SL)
  1 fail      62 muat turun
Muat turun
Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS
  1 fail      143 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul Pinjaman Kakitangan 2018
  1 fail      89 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Bajet 2018
  1 fail      51 muat turun
Muat turun
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
  1 fail      142 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Pinjaman iSPEKS
  1 fail      56 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Bajet iSPEKS
  1 fail      55 muat turun
Muat turun
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
  1 fail      95 muat turun
Muat turun
Perolehan Kerajaan dan SST
  1 fail      100 muat turun
Muat turun
Proses Pengaktifan ID Pengguna Portal iSPEKS
  1 fail      365 muat turun
Muat turun
Proses Pemulihan Kata Laluan Portal iSPEKS
  1 fail      187 muat turun
Muat turun
Makluman Pelaksanaan Penyata Pemungut Integrasi iSPEKS Dan SHTJv2.0
  1 fail      59 muat turun
Muat turun
Arahan Operasi Modul AR Sistem iSPEKS :Tambahan Medan Di Penyata Pemungut Manual
  1 fail      54 muat turun
Muat turun
Surat Penyesuaian Akaun Vot, Hasil Dan Amanah Bagi Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Di 11 Kerajaan Negeri
  1 fail      148 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Perolehan
  1 fail      252 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Pengurusan Tunai
  1 fail      202 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Terima
  1 fail      191 muat turun
Muat turun
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Bayar
  1 fail      211 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul PROC
  1 fail      136 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AR
  1 fail      124 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AP
  1 fail      113 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AC
  1 fail      83 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul COM
  1 fail      73 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul CM
  1 fail      75 muat turun
Muat turun
Carta Aliran Modul AIM
  1 fail      100 muat turun
Muat turun
Pengenalan 1SPEKS
  1 fail      162 muat turun
Muat turun
Pengenalan kod COA 1SPEKS
  1 fail      116 muat turun
Muat turun
MAPPING KOD COA v2.2 A&B
  1 fail      123 muat turun
Muat turun
Senarai Kod Dokumen 1SPEKS
  1 fail      134 muat turun
Muat turun
User manual Modul AR
  1 fail      89 muat turun
Muat turun
User manual Modul AP
  1 fail      63 muat turun
Muat turun
User manual Modul AC
  1 fail      54 muat turun
Muat turun
User manual Modul BA
  1 fail      60 muat turun
Muat turun
User manual Modul CM
  1 fail      47 muat turun
Muat turun
User manual Modul COM
  1 fail      36 muat turun
Muat turun
User manual Modul PROC
  1 fail      51 muat turun
Muat turun
User manual Modul SL
  1 fail      44 muat turun
Muat turun
User manual Modul PY
  1 fail      74 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Pesanan Tempatan Perolehan v1.1
  1 fail      79 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Kakitangan Pendahuluan Tuntutan v1.1
  1 fail      51 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Gaji v1.1
  1 fail      63 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Gaji Bayaran Portal v1.0
  1 fail      44 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Bayaran Pengurusan Tunai v1.1
  1 fail      38 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Bayaran Akaun Belum Bayar v1.1
  1 fail      54 muat turun
Muat turun
Training Manual Proses Bajet v1.1
  1 fail      54 muat turun
Muat turun