Tajuk
Borang Permohonan ID iSPEKS 2019 v2
1 file(s) 422 downloads
iSPEKS 11 Mei, 2020
Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS
1 file(s) 135 downloads
iSPEKS 15 Mei, 2019
Makluman Perubahan Peranan Jabatan Dalam Sistem iSPEKS Bagi Modul Pinjaman (SL)
1 file(s) 73 downloads
iSPEKS 8 Mei, 2019
Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS
1 file(s) 157 downloads
iSPEKS 15 Mei, 2019
Carta Aliran Modul Pinjaman Kakitangan 2018
1 file(s) 100 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Carta Aliran Bajet 2018
1 file(s) 59 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 file(s) 172 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Carta Aliran Pinjaman iSPEKS
1 file(s) 65 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Carta Aliran Bajet iSPEKS
1 file(s) 62 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 file(s) 110 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Perolehan Kerajaan dan SST
1 file(s) 110 downloads
iSPEKS 16 Oktober, 2018
Proses Pengaktifan ID Pengguna Portal iSPEKS
1 file(s) 391 downloads
iSPEKS 1 Oktober, 2018
Proses Pemulihan Kata Laluan Portal iSPEKS
1 file(s) 197 downloads
iSPEKS 1 Oktober, 2018
Makluman Pelaksanaan Penyata Pemungut Integrasi iSPEKS Dan SHTJv2.0
1 file(s) 64 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Arahan Operasi Modul AR Sistem iSPEKS :Tambahan Medan Di Penyata Pemungut Manual
1 file(s) 61 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Surat Penyesuaian Akaun Vot, Hasil Dan Amanah Bagi Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Di 11 Kerajaan Negeri
1 file(s) 158 downloads
iSPEKS 7 Mac, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Perolehan
1 file(s) 266 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Pengurusan Tunai
1 file(s) 214 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Terima
1 file(s) 200 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Bayar
1 file(s) 222 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul PROC
1 file(s) 150 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AR
1 file(s) 133 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AP
1 file(s) 125 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AC
1 file(s) 89 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul COM
1 file(s) 82 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul CM
1 file(s) 83 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AIM
1 file(s) 111 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Pengenalan 1SPEKS
1 file(s) 177 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Pengenalan kod COA 1SPEKS
1 file(s) 124 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
MAPPING KOD COA v2.2 A&B
1 file(s) 130 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Senarai Kod Dokumen 1SPEKS
1 file(s) 147 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AR
1 file(s) 97 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AP
1 file(s) 74 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AC
1 file(s) 65 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul BA
1 file(s) 75 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul CM
1 file(s) 57 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul COM
1 file(s) 45 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul PROC
1 file(s) 63 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul SL
1 file(s) 52 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul PY
1 file(s) 86 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Pesanan Tempatan Perolehan v1.1
1 file(s) 88 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Kakitangan Pendahuluan Tuntutan v1.1
1 file(s) 61 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Gaji v1.1
1 file(s) 80 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Gaji Bayaran Portal v1.0
1 file(s) 53 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bayaran Pengurusan Tunai v1.1
1 file(s) 47 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bayaran Akaun Belum Bayar v1.1
1 file(s) 64 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bajet v1.1
1 file(s) 68 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017