Tajuk
Bengkel Awareness Perlaksanaan Dashboard Baharu iSPEKS Johor
1 file(s) 100 downloads
iSPEKS 3 January, 2021
Borang Permohonan ID iSPEKS 2019 v2
1 file(s) 732 downloads
iSPEKS 11 May, 2020
Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS
1 file(s) 178 downloads
iSPEKS 15 May, 2019
Makluman Perubahan Peranan Jabatan Dalam Sistem iSPEKS Bagi Modul Pinjaman (SL)
1 file(s) 106 downloads
iSPEKS 8 May, 2019
Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS
1 file(s) 202 downloads
iSPEKS 15 May, 2019
Carta Aliran Modul Pinjaman Kakitangan 2018
1 file(s) 133 downloads
iSPEKS 31 December, 2018
Carta Aliran Bajet 2018
1 file(s) 91 downloads
iSPEKS 31 December, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 file(s) 220 downloads
iSPEKS 31 December, 2018
Carta Aliran Pinjaman iSPEKS
1 file(s) 89 downloads
iSPEKS 17 October, 2018
Carta Aliran Bajet iSPEKS
1 file(s) 97 downloads
iSPEKS 17 October, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 file(s) 157 downloads
iSPEKS 17 October, 2018
Perolehan Kerajaan dan SST
1 file(s) 149 downloads
iSPEKS 16 October, 2018
Proses Pengaktifan ID Pengguna Portal iSPEKS
1 file(s) 435 downloads
iSPEKS 1 October, 2018
Proses Pemulihan Kata Laluan Portal iSPEKS
1 file(s) 225 downloads
iSPEKS 1 October, 2018
Makluman Pelaksanaan Penyata Pemungut Integrasi iSPEKS Dan SHTJv2.0
1 file(s) 96 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Arahan Operasi Modul AR Sistem iSPEKS :Tambahan Medan Di Penyata Pemungut Manual
1 file(s) 88 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Surat Penyesuaian Akaun Vot, Hasil Dan Amanah Bagi Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Di 11 Kerajaan Negeri
1 file(s) 199 downloads
iSPEKS 7 March, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Perolehan
1 file(s) 308 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Pengurusan Tunai
1 file(s) 255 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Terima
1 file(s) 237 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Bayar
1 file(s) 256 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul PROC
1 file(s) 183 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul AR
1 file(s) 167 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul AP
1 file(s) 158 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul AC
1 file(s) 117 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul COM
1 file(s) 111 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul CM
1 file(s) 119 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Carta Aliran Modul AIM
1 file(s) 152 downloads
iSPEKS 8 February, 2018
Pengenalan 1SPEKS
1 file(s) 220 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Pengenalan kod COA 1SPEKS
1 file(s) 155 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
MAPPING KOD COA v2.2 A&B
1 file(s) 166 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Senarai Kod Dokumen 1SPEKS
1 file(s) 192 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul AR
1 file(s) 162 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul AP
1 file(s) 138 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul AC
1 file(s) 115 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul BA
1 file(s) 143 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul CM
1 file(s) 115 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul COM
1 file(s) 102 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul PROC
1 file(s) 125 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul SL
1 file(s) 114 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
User manual Modul PY
1 file(s) 142 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Pesanan Tempatan Perolehan v1.1
1 file(s) 150 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Kakitangan Pendahuluan Tuntutan v1.1
1 file(s) 113 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Gaji v1.1
1 file(s) 138 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Gaji Bayaran Portal v1.0
1 file(s) 104 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Bayaran Pengurusan Tunai v1.1
1 file(s) 108 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Bayaran Akaun Belum Bayar v1.1
1 file(s) 115 downloads
iSPEKS 3 August, 2017
Training Manual Proses Bajet v1.1
1 file(s) 128 downloads
iSPEKS 3 August, 2017