14
Apr

Kadar Jualan Satu (1) Set Dokumen Sebut Harga

Muat turun di capaian dibawah Kadar Jualan Satu (1) Set Dokumen Sebut Harga

21
Jun

Pengeluaran Certificate Of GST Relief (CoGSTR) Bagi Perolehan Barang

Pengeluaran Certificate Of GST Relief (CoGSTR) Bagi Perolehan Barang Yang Dibuat Oleh Orang Yang Dilepaskan Daripada Pembayaran Cukai Barang Dan Perkhidmatan (CBP) Di Bawah Butiran 3, Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas dan edaran surat Pekeliling Jabatan Kastam DiRaja Malaysia bilangan KE.HF(142)140/10-9(23) bertarikh 2 mei 2017 adalah berkaitan. 2.

Read more