Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi

pnj.johor.gov.my;Perbendaharaan Negeri Johor

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor Bil.1 Tahun 2021

Makluman Terkini

Muat Turun Terkini

Tajuk
Taklimat Pentadbiran Pengguna (Johor)
1 file(s) 29 downloads
iSPEKS, perikanan 8 April, 2021
Terimaan Hasil iSPEKS
1 file(s) 36 downloads
iSPEKS, perikanan 8 April, 2021
Borang ID iSPEKS 2021
1 file(s) 245 downloads
iSPEKS 26 Januari, 2021
Bengkel Awareness Perlaksanaan Dashboard Baharu iSPEKS Johor
1 file(s) 142 downloads
iSPEKS 3 Januari, 2021
Borang Permohonan ID iSPEKS 2019 v2
1 file(s) 798 downloads
iSPEKS 11 Mei, 2020
Carta Alir Modul Pinjaman (SL) Di Sistem iSPEKS
1 file(s) 190 downloads
iSPEKS 15 Mei, 2019
Makluman Perubahan Peranan Jabatan Dalam Sistem iSPEKS Bagi Modul Pinjaman (SL)
1 file(s) 113 downloads
iSPEKS 8 Mei, 2019
Pemakluman Perlaksanaan Potongan Secara Auto Oleh Agensi Potongan Gaji di Sistem iSPEKS
1 file(s) 216 downloads
iSPEKS 15 Mei, 2019
Carta Aliran Modul Pinjaman Kakitangan 2018
1 file(s) 144 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Carta Aliran Bajet 2018
1 file(s) 102 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 file(s) 260 downloads
iSPEKS 31 Disember, 2018
Carta Aliran Pinjaman iSPEKS
1 file(s) 94 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Carta Aliran Bajet iSPEKS
1 file(s) 106 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Taklimat Proses Pembayaran Gaji 2018
1 file(s) 186 downloads
iSPEKS 17 Oktober, 2018
Perolehan Kerajaan dan SST
1 file(s) 160 downloads
iSPEKS 16 Oktober, 2018
Proses Pengaktifan ID Pengguna Portal iSPEKS
1 file(s) 445 downloads
iSPEKS 1 Oktober, 2018
Proses Pemulihan Kata Laluan Portal iSPEKS
1 file(s) 234 downloads
iSPEKS 1 Oktober, 2018
Makluman Pelaksanaan Penyata Pemungut Integrasi iSPEKS Dan SHTJv2.0
1 file(s) 107 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Arahan Operasi Modul AR Sistem iSPEKS :Tambahan Medan Di Penyata Pemungut Manual
1 file(s) 96 downloads
iSPEKS 10 September, 2018
Surat Penyesuaian Akaun Vot, Hasil Dan Amanah Bagi Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) Di 11 Kerajaan Negeri
1 file(s) 213 downloads
iSPEKS 7 Mac, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Perolehan
1 file(s) 319 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Pengurusan Tunai
1 file(s) 264 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Terima
1 file(s) 246 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Latihan Pembaikan Sistem 1SPEKS – Modul Akaun Belum Bayar
1 file(s) 264 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul PROC
1 file(s) 193 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AR
1 file(s) 179 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AP
1 file(s) 167 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AC
1 file(s) 126 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul COM
1 file(s) 118 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul CM
1 file(s) 127 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Carta Aliran Modul AIM
1 file(s) 160 downloads
iSPEKS 8 Februari, 2018
Pengenalan 1SPEKS
1 file(s) 229 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Pengenalan kod COA 1SPEKS
1 file(s) 164 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
MAPPING KOD COA v2.2 A&B
1 file(s) 177 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Senarai Kod Dokumen 1SPEKS
1 file(s) 205 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AR
1 file(s) 170 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AP
1 file(s) 144 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul AC
1 file(s) 122 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul BA
1 file(s) 151 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul CM
1 file(s) 121 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul COM
1 file(s) 109 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul PROC
1 file(s) 134 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul SL
1 file(s) 118 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
User manual Modul PY
1 file(s) 152 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Pesanan Tempatan Perolehan v1.1
1 file(s) 157 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Kakitangan Pendahuluan Tuntutan v1.1
1 file(s) 118 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Gaji v1.1
1 file(s) 145 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Gaji Bayaran Portal v1.0
1 file(s) 111 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bayaran Pengurusan Tunai v1.1
1 file(s) 115 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bayaran Akaun Belum Bayar v1.1
1 file(s) 121 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017
Training Manual Proses Bajet v1.1
1 file(s) 132 downloads
iSPEKS 3 Ogos, 2017

Profil Jabatan

selanjutnya

Daerah

Jabatan

Pusat Tanggungjawab

Hubungi Kami

Pejabat Kewangan Negeri Johor

Aras 1 dan 2, Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak, Pusat Pentadbiran Kota Iskandar, 79592 Iskandar Puteri, Johor. Tel: 07-266 6566 Faks: 07-266 1145

Perbendaharaan Negeri Johor

Aras 1, Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak, Pusat Pentadbiran Kota Iskandar, 79592 Iskandar Puteri, Johor. Tel: 07-266 6775 Faks: 07-266 1502