Jadual Sebutharga Bekalan/Perkhidmatan bagi Perkhidmatan Penyewaan Masin Fotostat Di Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor