Bengkel Perlaksanaan Dashboard Baharu Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negri Johor (iSPEKS)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Khidmat Perunding Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah membuat penambahbaikan Dashboard baharu dan kawalan keselamatan akses pengguna iSPEKS yang akan dilaksanakan pada 6 Januari 2021. Terdapat blackout period bagi pelaksanaan aktiviti ini. Sistem iSPEKS akan ditutup dalam tempoh bermula 1 Januari 2021 hingga 5 Januari 2021 dan akan beroperasi semula pada 6 Januari 2021, tertakluk kepada hari terakhir selesai penutupan tahunan di iSPEKS.

2. Sehubungan itu, bagi mematuhi SOP dan tempat latihan yang terhad, Perbendaharaan Negeri Johor menjemput 2 orang wakil sahaja dari pihak Y.B Dato’/Tuan/Puan yang terdiri dari Penyedia & Penyemak bagi menghadiri bengkel tersebut. Butiran bengkel seperti di Lampiran A

Muat turun di sini