Perbincangan Bagi Mengemaskini Baki Rekod Jabatan Dan Laporan Buku Akaun Amanah Melalui Sistem iSPEKS Bagi Akaun Amanah Dan Deposit

Untuk makluman YB Dato’/TBM Tunku/Tuan/Puan, perjumpaan ini dibuat bagi menyemak dan mengemaskini rekod jabatan sebelum penutupan tahun 2019 dibuat.

Oleh yang demikian, pihak jabatan diminta untuk mengemaskini Buku Tunai/Vot jabatan dan menyemak Laporan Buku Akaun Amanah bagi akaun-akaun yang terlibat sebelum hadir pada tarikh yang ditetapkan. Jika terdapat permasalahan sila kemukakan pada hari perbincangan.

Sila muat turun surat edaran dibawah.

Icon

Surat edaran perbincangan baki rekod dan Laporan Buku Akaun Amanah