Jemputan Bengkel Kemasukan Anggaran Terperinci (Perjawatan) Tahun 2018 Di Modul Bajet 1SPEKS

Jemputan Bengkel Kemasukan Anggaran Terperinci (Perjawatan) Tahun 2018 Di Modul Bajet 1SPEKS

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan, bahawa satu bengkel mengenai penyediaan bajet jabatan berkaitan perbelanjaan perjawatan di Sistem Perakaunan Akruan (1SPEKS)akan diadakan pada ketetapan berikut :-

Tarikh : (Seperti di Lampiran A) Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang Tempat : Bilik Latihan Komputer Perbendaharaan Negeri Johor Aras 2, Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak Kota Iskandar,Iskandar Puteri, Johor
Keperluan : Anggaran Peruntukan Emolumen (Perjawatan) – Manual yang perlu (Sodo 11000,12000 dan 13000) bagi Penyediaan Bajet  dibawa Tahun 2018 dankalkulator 
Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus di talian tersebut di bawah :
Urusetia Bajet   : 07 2667162, 2666583, 2666586, 2666581, 2666564

3. Sehubungan itu, Perbendaharaan Negeri Johor menjemput 2 orang wakil dari pihak YBM Tunku/Y.BDato’/tuan/puan yang terdiri dari seorang penyediadan seorangpenyemak yang terlibatdengan penyediaan bajet jabatan.

4. Untuk makluman, pihak Perbendaharaan menyediakan makan minum sepanjang sesi tersebut diadakan.Kerjasama dan perhatian dari pihak YBM Tunku/Y.BDato’/tuan/puan terhadap perkara ini amatlah dihargai. 

Sekian, Terima Kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

HAJI ZULKIFLY BIN HAJI MOHD TAHIR

Bendahari Negeri,Johor.

 

Icon

Jemputan Bengkel Kemasukan Anggaran Terperinci (Perjawatan) Tahun 2018 Di Modul Bajet 1SPEKS