Tuntutan perjalanan dan tuntutan lebih masa bulan November 2017

Untuk makluman dan perhatian semua pegawai/kakitangan Perbendaharaan Negeri Johor. Tuntutan perjalanan dan tuntutan lebih masa bulan November 2017 yang telah lengkap ditandatangan dengan dokumen-dokumen yang diakui sah hendaklah dikemukakan kepada bahagian kewangan pada 4 Disember 2017 (Isnin) untuk proses selanjutnya. Kerjasama semua diucapkan terima kasih.